Tìm kiếm

Tổng số truy cập

Bản quyền được bảo vệ bởi J-Test.vn. Được tạo bởi Blogger.
Banner

Thông báo quan trọng của J.TEST VIETNAM

Chia sẻ:
Chúng tôi thay đổi cách thức trong việc thu nhận thẻ chứng minh nhân thân được đính kèm vào Đơn đăng kí dự thi của các thí sinh như sau.

【Trước khi thay đổi】
Các thẻ chứng minh nhân thân được đính kèm vào Đơn đăng kí dự thi như sau.
theo mẫu đơn như sau.
1.Thẻ căn cước
2.Hộ chiếu
【Sau khi thay đổi】
Các thẻ chứng minh thân nhân được đính kèm vào Đơn đăng kí dự thi như sau.
1.Hộ chiếu
2.Thẻ căn cước (Tuy nhiên, cần phải có kèm theo hai loại thẻ khác, như thẻ ngân hàng hay giấy phép lái xe của thí sinh).
【Lý do thay đổi】
Gần đây, trong số các thí sinh tham gia dự thi, số lượng thí sinh giả mạo thẻ căn cước tiến hành thi hộ gia tăng nhanh chóng. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng để phát hiện những trường hợp thi hộ nhưng vẫn chưa phát hiện được triệt để. Vì vậy, từ giờ, chúng tôi yêu cầu thí sinh phải nộp hộ chiếu (loại giấy tờ khó làm giả) để làm chứng minh nhân thân.
Nhiều thí sinh mà,
1. Học tập tại một trường Nhật ngữ của Nhật Bản
2. Làm việc dưới hình thức thực tập sinh tại công ty Nhật Bản
đều cần phải có hộ chiếu.
Trước khi lấy J.TEST, bạn cần phải có hộ chiếu hoặc sau khi thi, bạn lấy chứng chỉ rồi mới làm hộ chiếu. Do đó, có thể hơi sớm với các bạn trong việc làm hộ chiếu, nhưng chúng tôi yêu cầu các bạn làm hộ chiếu ngay và đính kèm vào hồ sơ đăng kí thi để chứng minh nhân thân.
Đối với những ứng viên nộp hộ chiếu như giấy chứng minh nhân dân và những người không có hộ chếu, lượng thời gian để xác nhận nhân thân thí sinh dự thi và phát thẻ dự thi có thể khác nhau. Mong các bạn thông cảm!
Chia sẻ:

News

Gửi Bình Luận:

0 comments: