Tìm kiếm

Tổng số truy cập

Bản quyền được bảo vệ bởi J-Test.vn. Được tạo bởi Blogger.
Banner

Mới 2020 - Kỳ thi J-TEST Cấp độ D-E

Chia sẻ:

[Bài thi cấp độ D-E]

Điểm tối đa: 700, đánh giá từ cấp độ D đến cấp độ E.
Trên 350 điểm, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ nếu không có phần nào trong 8 phần bị điểm liệt.

Cụ thể

Phần đọc: 70 phút
  • Từ vựng và Ngữ Pháp
  • Đọc
  • Hán tự
  • Đặt câu (câu hỏi trắc nghiệm)
Phần nghe : 35 phút
  • Tranh ảnh
  • Nghe – hiểu
  • Ứng đáp
  • Hội thoại
Sau phần thi đọc là phần thi nghe, không có giải lao giữa hai phần thi.

Điểm số và đánh giá

Điểm tối đa 700 (Phần đọc: 350 điểm, Phần nghe: 350 điểm)
Cấp D                    Trên 500 điểm = N3
Cấp E                    Trên 350 điểm (CEFR A2) = N4
Không đạt           Dưới 350 điểm
N3 = 500 điểm, N4 = 350 điểm
Chia sẻ:

Cấp độ của J.TEST

Gửi Bình Luận:

0 comments: