Tìm kiếm

Tổng số truy cập

Bản quyền được bảo vệ bởi J-Test.vn. Được tạo bởi Blogger.
Banner

Giới Thiệu

J.TEST là gì

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật J-TEST Kỳ thi năng lực tiếng Nhật J-TEST được tiến hành từ năm
1991 như là kỳ thi để đánh giá năng lực tiếng Nhật của người nước ngoài một cách khách quan.
Trong một năm có khoảng 70.000 người dự thi như nhân viên các công ty, lưu học sinh,
học sinh trường tiếng Nhật v.v. Kỳ thi được tổ chức 6 lần một năm.

Chúng ta hãy cùng tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật J-TEST để biết được năng lực hiện tại
và hướng đến mục tiêu tiếp theo nào.
Hãy cùng đánh giá năng lực tiếng Nhật của bạn bằng kỳ thi năng lực tiếng Nhật J-TEST!

Mục đích của J.TEST tại Việt Nam

Kỳ thi Tiếng Nhật thực dụng J.TEST tại Việt Nam được bắt đầu thực hiện từ tháng 1 năm 2012.
Tổ chức mỗi 2 tháng 1 lần tại TP.HCM và Hà Nội. Ở Hà Nội thì tổ chức tại Đại học Hà Nội và
các trường liên kết. Trước tình hình người học tiếng Nhật ngày càng tăng cao với mục đích du
học tại Nhật Bản của học sinh Việt Nam, hoạt động nhằm mục đích chứng nhận năng lực Nhật
ngữ thành thạo bằng cách tham dự kỳ thi và lấy điểm số cao mỗi 2 tháng 1 lần.
Từ nay, chúng tôi mong rằng kỳ thi này sẽ được nhiều người Việt nam biết đến một cách rộng
rãi như là một kỳ thi kiểm định năng lực Nhật ngữ và để mọi người biết đến nhiều điều về
Nhật Bản thông qua tiếng Nhật.

Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST

1. Về “Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST”

“Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST” chỉ những mục cần thiết phải học ở mức tối thiểu để tham gia kỳ thi J.TEST.

Trong kỳ thi J.TEST, lấy tiền đề là những gì các thí sinh lĩnh hội được trong “Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST” này,
các câu hỏi mang tính cơ bản và những câu hỏi ứng dụng, phát triển sẽ được đưa ra.

Kỳ thi J.TEST là kỳ thi lấy đối tượng là những người đang học tiếng Nhật như là một ngôn ngữ thứ hai.
Để trau dồi năng lực giao tiếp cao độ dùng ngôn ngữ thứ hai thì kiến thức ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu cơ bản là điều
không thể thiếu được. Nếu không có những kiến thức cơ bản thì không thể có được năng lực áp dụng.

2. Về việc cải cách kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) và việc công bố “Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST”

(1) Cải cách kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT):
cải cách kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) năm 2010 là điều nhằm mục đích xác lập vị trí chắc chắn của kỳ thi năng lực
tiếng Nhật như là một “kỳ thì để đánh giá năng lực”.
Để nâng cao độ chính xác khi đánh giá năng lực, việc bãi bỏ tiêu chuẩn ra đề theo ý nghĩa chặt chẽ và không công khai câu
hỏi của bài kiểm tra đã được quyết định.

(2) Kỳ thi J.TEST từ trước đến nay:
Trong kỳ thi J.TEST, lấy tiền đề là những gì thí sinh học được từ các mục mang tính cơ bản như tiêu chuẩn ra đề của kỳ
thi năng lực tiếng Nhật, những câu hỏi cơ bản và câu hỏi ứng dụng- phát triển mang tính thực tiễn để đo năng lực giao tiếp sẽ được đưa ra

Thêm vào đó, kỳ thi J. TEST cùng lúc là một “kỳ thi để đánh giá năng lực”,
còn chú trọng vào vai trò là một “kỳ thi nhằm định hướng cho việc học tiếng Nhật” –
một chức năng mang tính xã hội mà kỳ thi có được, và công khai những đề thi từ trước đến nay.
Để tránh sự bối rối không cần thiết của thí sinh và những người liên quan đến ngành giáo dục,
chúng tôi đã ghi lại những điều chỉ rõ những tiêu chuẩn riêng của kỳ thi J.TEST từ trước đến nay.

(3) Kỳ thi J.TEST từ nay về sau:
Kỳ thi J.TEST từ nay sẽ kiên trì theo phương châm ghi trên, nghĩa là công khai các đề thi và câu hỏi có tiền để là những điều đã thu được trong các mục học tập cơ bản.
Thế nhưng cùng với đó, các tiêu chuẩn ra đề bị bãi bỏ trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật nên đã nảy sinh ít nhiều bối rối xung
quanh các mục cơ bản mà người học tiếng Nhật cần phải học được.
Vì vậy, những điều là tiền để trong các câu hỏi cơ bản của kỳ thi J.TEST – “Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST” sẽ được
chỉ ra cho các bạn- những người học.

Đầu tiên các bạn hãy học lấy “Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST”
này ngày 26/2/2010 và trang bị cho mình học lực cơ bản để tham gia kỳ thi J.TEST.
Và sau khi tham gia kỳ thi J.TEST được tổ chức định kỳ, các bạn hãy kiểm tra tình hình
tiến bộ năng lực mang tính ứng dụng- phát triển và xác nhận kết quả học tập của mình.

3 Sự khác biệt giữa “Tiêu chuẩn ra đề JLPT” và “Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST”

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật được cho là ra đề khoảng 80% “Tiêu chuẩn ra đề JLPT”.
Trái với điều này, “Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST” lại có vị trí như là những kiến thức cần thiết ở mức tối thiểu để tham gia kỳ thi.
Phần lớn các câu hỏi cơ bản có thể được giải quyết và xác nhận bằng việc học trong “Các mục cần thiết học kỳ
thi J.TEST” Thế nhưng không thể trau dồi năng lực ứng dụng- phát triển chỉ bằng việc học thuộc lòng “Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST” thôi.
Như vậy vai trò của “Các mục cần thiết học” và “Tiêu chuẩn ra đề” trong kỳ thi là khác nhau

Để trau dồi năng lực giao tiếp thật sự thì năng lực cơ bản là không thể thiếu được.

Đầu tiên chúng ta hãy cùng học thật chắc “Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST” như là bước đầu tiên trong việc học tập.
Và không phải dừng ở đó mà chúng ta hãy tiếp xúc một cách tích cực với tiếng Nhật đa dạng và có thể sử dụng
tiếng Nhật một cách tự do- như là bước thứ hai. Hãy bắt đầu bước thứ nhất của việc giao tiếp tiếng Nhật từ “Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST” này!

*Lịch công khai “Các mục cần thiết học kỳ thi J.TEST” nhằm trau dồi năng lực cơ bản
Cuối tháng 2/2012 Ngữ pháp cấp độ E, F
Từ sau ngày 15/3/2010 Từ vựng cấp độ E, F *Công khai sau khi kết thúc kỳ thi tháng 3
Hạ tuần tháng 5/2012 Giáo trình cấp độ A~D

*Những đề liên quan
Từ sau ngày 15/3/2010, “Đề các mục cần thiết học cấp độ E-F kỳ thi J.TEST”
3/2010 “Tập đề trước đó J.TEST năm 2009”

*Các mục ngữ pháp phía dưới là đoạn trích từ “Đề các mục cần thiết học cấp độ E-F kỳ thi J.TEST”

Chính sách quyền riêng tư xem tại: https://www.j-test.vn/p/chinh-sach-va-ieu-khoan.html

0 comments: