Tìm kiếm

Tổng số truy cập

Bản quyền được bảo vệ bởi J-Test.vn. Được tạo bởi Blogger.
Banner

Mới 2020 - Kỳ thi J-TEST Cấp độ A-C

Chia sẻ:

[Bài thi cấp độ A-C]

Điểm tối đa: 1000, đánh giá từ cấp độ A đặc biệt đến cấp độ C.

Trên 600 điểm, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ nếu không có phần nào trong 8 phần bị điểm liệt.

1.Cụ thể

Phần đọc: 80 phút

Từ vựng và Ngữ Pháp
  • Đọc – Hiểu
  • Hán tự
  • Viết
Phần nghe : 45 phút
  • Tranh ảnh
  • Nghe – hiểu
  • Ứng đáp
  • Hội thoại
Sau phần thi đọc là phần thi nghe, không có giải lao giữa hai phần thi.

2.Điểm số và đánh giá

Điểm tối đa 1000 (Phần đọc: 500 điểm, Phần nghe: 500 điểm)
Cấp A đặc biệt      Trên 930 điểm
Cấp A                     Trên 900 điểm (CEFR C2)
Cấp Pre-A             Trên 850 điểm
Cấp B                    Trên 800 điểm
Cấp Pre-B            Trên 700 điểm (CEFR C1) = tương đương N1
Cấp C                  Trên 600 điểm (CEFR B2) = tương đương N2
Không đạt          Dưới 600 điểm
N1 = 700 điểm, N2 = 600 điểm
Chia sẻ:

Cấp độ của J.TEST

Gửi Bình Luận:

0 comments: