Tìm kiếm

Tổng số truy cập

Đăng ký nhận tin mới

Bản quyền được bảo vệ bởi J-Test.vn. Được tạo bởi Blogger.

Hỏi Đáp

Vấn đề

Hỏi:
-Khi nào và làm thế nào để biết kết quả?
Đáp:
   Đáp: án sẽ được công bố trên website
Kết quả thi sẽ đến văn phòng tại Việt Nam sau 4 tuần lễ kể từ ngày dự thi.
Hỏi:
-Dự thi bao nhiêu lần cũng được phải không?
Đáp:
Không sao cả
Hỏi:
-Bạn có muốn một bản khác ngoài tiếng Nhật không?
Đáp:
Có bản tiếng Việt tại Văn phòng tại Việt Nam và Đại học Hà Nội.
Hỏi:
-Nội dung bài dự thi?
Đáp:
Bài thi gồm có: Thi đọc hiểu và thi nghe hiểu.
Đầu tiên là thi đọc hiểu sau đó thi nghe hiểu. Lưu ý là không có thời gian nghỉ giữa các bài thi.
Hỏi:
-Kỳ thi J.TEST một năm tổ chức mấy lần?
Đáp:
Hai tháng 1 lần, tổ chức tại Hà Nội và TP HCM.
Hội đồng thi Hà Nội thì chỉ định Trường Đại học Hà Nội với tư cách là một trường liên kết.
TPHCM thì dự định hợp tác với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM
như là một trường liên kết.
Hỏi:
-Có kỳ thi không định kỳ nào không?
Đáp:
Chúng tôi đang thiết kế chế độ thi tùy biến thời gian cho tập thể vượt số lượng quy định hoặc cho công ty.
Trường hợp có hơn 10 người dự thi là có thể dự thi theo ngày giờ chỉ định.
Tuy nhiên, trong trường hợp này bảng điểm vẫn được phát hành nhưng không phát hành giấy chứng nhận.
Hỏi:
-Giấy dự thi được phát hành khi nào?
Đáp:
Giấy dự thi dược phát hành sau 5 ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký.
Tuy nhiên, để tránh làm mất và đề phòng gian lận, giấy dự thi sẽ được trao tận tay thí sinh sau khi xác nhận đúng người tại hội đồng thi ngày hôm đó.
Nếu muốn biết số báo danh sớm hãy liên lạc với văn phòng J.TEST Việt Nam.
Hỏi:
-Nếu muốn dự thi để du học Nhật Bản thì tham gia kỳ thi nào là tốt?
Đáp:
Thông thường là dự thi EF. Hãy nhớ rằng năng lực giống như cấp độ N4 thì có thể đạt cấp E.
Hỏi:
-Để đạt cấp E thì cần thời gian học khoảng bao lâu?
Đáp:
Tôi nghĩ rằng khác nhau ở mỗi người, nhưng nếu học và nghe hiểu hết quyển số 1 Minna no Nihongo thì có thể đạt.
Hỏi:
-Khi nào thì nhận được bảng điểm?
Đáp:
Khoảng 1 tháng sau kỳ thi. Sau khi kết quả thi đến Văn phòng J.TEST Việt Nam, sẽ được công bố trên  Website.
Hỏi:
-Nếu đăng ký tập thể có thể thành lập Hội đồng thi không?
Đáp:
Không thể thành lập hội đồng thi. Trường hợp thi công khai, ở Hà Nội thì dự thi tại Đại học Hà Nội, ở TP HCM là do văn phòng J.TEST Việt Nam chỉ định Hội đồng thi.
Hỏi:
-Trường hợp nào bị đanh rớt?
Đáp:
Nếu phát hiện quay cóp, gian lận (sử dụng điện thoại di động) trong thi cử thì bị đánh rớt.
Hơn nữa, trường hợp cùng một bài thi với một tỉ lệ nhất định, thí sinh làm bài sau thời gian thi cũng bị đánh rớt như gian lận trong khi thi.

0 comments: