Tìm kiếm

Tổng số truy cập

Bản quyền được bảo vệ bởi J-Test.vn. Được tạo bởi Blogger.
Banner

Cũ 2013 - Kỳ thi J-TEST cấp độ A-D

Chia sẻ:

Phán định năng lực cấp độ từ A đặc biệt đến D theo khung điểm 1000 điểm.
Đối với người đạt 400 điểm trở lên sẽ được cấp chứng nhận.
[Nội dung câu hỏi]
● Kiểm tra đọc hiểu 80 phút
 1. Bài tập Từ vựng và văn phạm
 2. Bài tập Đọc hiểu
 3. Bài tập Hán tự
 4. Bài tập ghi chép
● Kiểm tra nghe hiểu 45phút
 1. Bài tập hình ảnh
 2. Bài tập nghe đọc hiểu
 3. Bài tập đối đáp
 4. Bài tập Hội thoại – thuyết minh
● Kiểm tra nghe hiểu sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc phần kiểm tra đọc hiểu. Không có thời gian nghỉ. Nếu rời khỏi phòng thi với bất kỳ lý do gì cũng sẽ bị đánh rớt.

[Đánh giá và điểm số]
● Khung điểm 1000 điểm(Đọc hiểu: 500 điểm, nghe hiểu: 500 điểm)
< Cấp độ A đặc biệt >
Trên 930 điểm: Có năng lực giao tiếp lưu loát trên mọi lĩnh vực.
(Có thể thông dịch tiếng Nhật một cách trôi chảy)
< Cấp độ A > (CEFR C2)
Trên 900 điểm: Có đủ năng lực giao tiếp trên mọi lĩnh vực.
(Có thể thông dịch tiếng Nhật một cách tự nhiên)
< Cấp độ A chuẩn >
Trên 850 điểm: Có đủ năng lực giao tiếp trên một số lĩnh vực nhất định.
(Có thể thông dịch tiếng Nhật một cách căn bản)
< Cấp độ B >
Trên 800 điểm: Có đủ năng lực giao tiếp trên các lĩnh vực chung.
(Có thể làm việc dài hạn tại Nhật Bản)
< Cấp độ B chuẩn > (CEFR C1)
Trên 700 điểm Có thể giao tiếp căn bản tại cơ quan, trường học.
(Có thể công tác tại Nhật Bản)
< Cấp độ C > (CEFR B2)
Trên 600 điểm: Có thể không đủ sử dụng ở trường học và cơ quan nhưng có thể giao tiếp cơ bản.
(Có thể công tác công việc đơn giản ở Nhật Bản)
< Cấp độ D >
Trên 500 điểm: Có thể không đủ sử dụng tại trường học và cơ quan nhưng có mức
độ có thể giao tiếp cơ bản.
(Có thể làm việc đơn giản)
< Cấp độ D chuẩn > (CEFR B1)
Trên 400 : Có mức độ có thể giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày.
(Hiểu được tiếng Nhật đơn giản)
<Không chứng nhận>
Dưới 400 điểm
■ So sánh với Thi năng lực Nhật ngữ (Tiêu chuẩn)
Năng lực Nhật ngữ cấpN1(Cấp 1kyu cũ)= Trên dưới 700 điểm
Năng lực Nhật ngữ cấpN2(Cấp 2kyu cũ)=Trên dưới 600 điểm
Năng lực Nhật ngữ cấpN3     =Trên dưới 400 điểm
※ Đây là mẫu thử của cấp độ AD. Mẫu thử của cấp độ AD
Vì vậy các bạn có thể nhập vào và làm thử cố gắng trả lời câu hỏi trong phần bài tập Các bạn cũng dễ dàng tìm ra đáp án và số giờ làm bài theo thực tế.
Chia sẻ:

Cấp độ của J.TEST

Gửi Bình Luận:

0 comments: