Tìm kiếm

Tổng số truy cập

Bản quyền được bảo vệ bởi J-Test.vn. Được tạo bởi Blogger.
Banner

Cũ 2013 - Kỳ thi J-TEST cấp độ E-F

Chia sẻ:

Hiện nay kỳ thi mà các bạn học sinh bắt đầu học tiếng Nhật với mục đích đi du học. Tại Việt Nam đăng ký dự thi là kỳ thi cấp độ E-F.
Về tiêu chuẩn, kỳ thi có đối tượng là các bạn học sinh đã kết thúc xong 1 quyển giáo trình
Minna no Nihongo (tương ứng với 120 tiếng).
Và sau khi kết thúc 70 phút phần đọc hiểu sẽ chuyển ngay sang 30 phút phần nghe hiểu.
Khi câu hỏi cuối cùng của phần nghe hiểu kết thúc sẽ thu lại tờ giấy trả lời,
do đó các câu hỏi của phần đọc hiểu trước đó chỉ được trả lời trong thời gian có hạn.
Phần đề thi thí sinh có thể cầm về sau khi kỳ thi kết thúc.
Chúng tôi sẽ công bố đáp án trên trang chủ vào ngày sau đó nên các bạn hãy tự mình chấm điểm xem nào!
Tuy nhiên, sau khi kỳ thi kết thúc, cũng có những thí sinh đạt những điều kiện nhất định sẽ bị loại.
Chúng tôi không công bố số điểm với những thí sinh bị loại nên các bạn hãy lưu ý.
◆ Kỳ thi cấp độ E- F
Điểm tối đa là 500 điểm, tùy theo điểm số sẽ đánh giá năng lực theo cấp độ E- F
Cấp bằng với thí sinh đạt trên 250 điểm. (Tỷ lệ điểm đạt được trên tất cả là trên hon 40%)

Nội dung đề thi:

● Đề thi đọc hiểu: 70 phút:
  1. Câu hỏi về ngữ pháp, từ vựng.
  2. Câu hỏi về đọc hiểu
  3. Câu hỏi về chữ Hán.
  4. Đề thi viết
● Đề thi nghe : khoảng 30 phút
  1. Câu hỏi tranh ảnh
  2. Câu hỏi nghe hiểu
  3. Câu hỏi ứng đáp
  4. Câu hỏi hội thoại, giải thích.
● Sau khi kết thúc phần đọc hiểu sẽ chuyển ngay sang phần nghe hiểu, không có nghỉ giải lao giữa giờ

Điểm số và đánh giá:
500 điểm tối đa(đọc hiểu 300 điểm, nghe hiểu 200)
Cấp E: CEFR A2
350 điểm trở lên: đủ khả năng giao tiếp trong giới hạn tiếng Nhật cơ bản
(có thể sử dụng các mẫu câu đơn giản và hành động một mình)
Cấp F: CEFR A1
250 điểm trở lên: có khả năng giao tiếp trong giới hạn tiếng Nhật cơ bản
(có thể hành động một mình tuy còn có những chỗ hạn chế)
Chuẩn cấp F:
200 điểm trở lên: Bổ sung từ kỳ thi tháng 1 năm 2013.
Có khả năng giao tiếp ở mức độ nhất định trong giới hạn tiếng Nhật cơ bản
(có thể sử dụng các mẫu câu đơn giản như giới thiệu bản thân)
Không có chứng nhận:
chưa đủ 200 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N4 (cấp độ 3 kyu cũ) = trên dưới 350 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N5 (cấp độ 4 kyu cũ) = trên dưới 250 điểm
※ Mục đích là so sánh với kỳ thi năng lực tiếng Nhật.
※ Khi cho điểm bằng máy tính sau kỳ thi, trong trường hợp phát hiện những câu trả lời giống nhau nhiều
hơn một xác suất nhất định, thí sinh sẽ bị loại. Trong trường hợp này, người quay cóp hay người bị quay
cóp đều bị loại nên các bạn tốt nhất hãy đừng quay cóp.
Và với những thí sinh bị loại cũng không được công bố điểm thi.
※ Đây là mẫu thử của cấp độ EF. Mẫu thử của cấp độ EF  -  Tra loi EF
Vì vậy các bạn có thể nhập vào và làm thử cố gắng trả lời câu hỏi trong phần bài tập Các bạn cũng dễ dàng tìm ra đáp án và số giờ làm bài theo thực tế.
Chia sẻ:

Cấp độ của J.TEST

Gửi Bình Luận:

0 comments: