Tìm kiếm

Tổng số truy cập

Bản quyền được bảo vệ bởi J-Test.vn. Được tạo bởi Blogger.
Banner

Về việc nhận giấy chứng nhận kết quả

Chia sẻ:
Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận kết quả:

1. Khi đến nhận giấy chứng nhận kết quả, thí sinh phải xuất trình thẻ dự thi và thẻ căn cước (chứng minh thư).
2. Khi đến nhận giấy chứng nhận kết quả, đối với trường hợp thí sinh dự thi đến nhận nhưng không có thẻ dự thi, chúng tôi sẽ đối chiếu ảnh ở thẻ căn cước và ảnh ở giấy đăng ký dự thi. Sau khi xác nhận đó đúng là thí sinh, chúng tôi sẽ gửi trả giấy chứng nhận kết quả cho thí sinh.
3. Đối với trường hợp nhờ người đến lấy giúp, người nhận phải xuất trình 3 loại giấy tờ sau : thẻ dự thi và thẻ căn cước (chứng minh thư) của thí sinh, thẻ căn cước (chứng minh thư) của người đi nhận hộ. (Nếu người đi nhận hộ chỉ mang thẻ căn cước mà không có thẻ dự thi, chúng tôi sẽ không trả kết quả cho người đi nhận hộ).
4. Trường hợp không có thẻ dự thi, chúng tôi không giải quyết trong trường hợp người đến lấy kết quả không phải là thí sinh. Thẻ dự thi rất quan trọng, ghi số báo danh và tên của thí sinh dự thi. Do vậy, các bạn hãy giữ cẩn thận,không vứt đi kể cả sau khi kỳ thi đã kết thúc. Các bạn lưu ý, trong trường hợp các bạn bị mất thẻ dự thi, chỉ thí sinh mới được nhận kết quả. Chúng tôi sẽ không gửi kết quả cho người đến nhận hộ.
Chia sẻ:

News

Gửi Bình Luận:

0 comments: