Tìm kiếm

Tổng số truy cập

Bản quyền được bảo vệ bởi J-Test.vn. Được tạo bởi Blogger.
Banner

Báo cáo gần đây J.TEST

Chia sẻ:

Từ tháng 5, 2014
J.TEST thay đổi các quy định của giấy chứng nhận .
Tổng số điểm có thể đạt được chứng chỉ nếu tất cả bài làm của thí sinh không có điểm( 0 ).
Trước kia quy định trên 20% trong tất cả các phần bài làm. Nhưng từ thời điểm này quy định thay đổi điểm (0) sẽ là điểm liệt trong các phần bài làm.

Báo cáo gần đây J.TEST

J.TEST đã được mở tại Việt Nam, Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh trong hơn 2 năm.

Tại thời điểm này chúng tôi đã liên lạc với tất cả các trường Nhật Ngữ ở Việt Nam và hầu như ở Hà Nội,Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã tới thăm hỏi một số trường để họ có thể hiểu về chúng tôi nhiều hơn.

Vì vậy nếu các bạn biết một số trường Nhật ngữ xin vui lòng cho tôi biết thông tin. Bởi vì chúng tôi không chắc chắn là chúng tôi có thể tìm thấy tất cả các trường Nhật ngữ ở Việt Nam.

Để học tiếng Nhật và hiểu thêm về Jtest Nếu một số trường cần các đề thi của các kỳ thi trước chúng tôi sẽ gửi tới những đề thi nguyên mẫu. Và chúng tôi mong muốn rằng chúng tôi có cơ hội để đáp ứng tới các trường tiếng Nhật khi đó chúng tôi sẽ giải thích về chúng tôi nhiều hơn.Các trường cũng đừng ngần ngại khi đặt ra những câu hỏi cho chúng tôi .Bên cạnh đó với các đề thi nguyên mẫu của Jtest các trường sẽ có thể tìm hiểu thêm về đề về cách học của chúng tôi.
Chia sẻ:
Next
Bài đăng Mới hơn
Cũ hơn
Bài viết cũ hơn.

News

Gửi Bình Luận:

0 comments: